Nauczanie domowe jest najbardziej naturalną formą uczenia się dzieci. Dziecko pozostaje w korzystnym do rozwoju środowisku, dużo szybciej uczy się, jest traktowane indywidualnie, a my mamy możliwość wychwycić w czym jest dobre, a z czym ma problemy. Dzięki temu możemy dawać dziecku odpowiednie wsparcie poprzez dodatkowe zajęcia, inspiracje, edukacyjne historie itp. Dziecko nie jest zmęczone szkołą, nie zanika też naturalna chęć poznawania świata, uczenia się (co niestety ma często miejsce w tradycyjnej szkole).